در حال بارگذاری...
بستن
مدرسه 2 کلاسه شهید پاک نژاد روستای جوغبند ایذه
مدرسه 2 کلاسه شهید پاک نژاد روستای جوغبند ایذه
استان: خوزستان
پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه: مدرسه استان خوزستان
وضعیت پروژه: انجام شده
تاریخ بهره برداری: شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 8,000,000,000 ریال
مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 2,000,000,000 ریال
مبلغ جمع آوری شده: 2,032,413,729 ریال
تعداد مشارکت ها: 11607
درصد مشارکت
0
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.