در حال بارگذاری...
بستن
مدرسه 3 کلاسه روستای عبدل آباد
مدرسه 3 کلاسه روستای عبدل آباد
استان: البرز
پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه:
وضعیت پروژه: انجام شده
تاریخ بهره برداری: چهار شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,000,000,000 ریال
مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 5,000,000,000 ریال
مبلغ جمع آوری شده: 5,265,425,502 ریال
تعداد مشارکت ها: 705
درصد مشارکت
0
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.