در حال بارگذاری...
بستن
مدرسه 1 کلاسه کلاته هلیلان
مدرسه 1 کلاسه کلاته هلیلان
استان: ایلام
پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم
مدرسه:
وضعیت پروژه: درحال انجام
پیش بینی تاریخ بهره برداری: سه شنبه ۲۳ آبان ۲۰۲۲
مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 6,649,586,626 ریال
مبلغ مورد نیاز شروع پروژه: 3,324,793,313 ریال
مبلغ جمع آوری شده: 305,150,000 ریال
تعداد مشارکت ها: 882
درصد مشارکت
0