در حال بارگذاری...
بستن
شهرستان تهران
شهرستان تهران
استان: تهران
پویش: پویش آجرهای مهربانی
مدرسه:
وضعیت پروژه: جمع آوری کمک
مبلغ جمع آوری شده: 2,634,816,345 ریال
تعداد مشارکت ها: 41446
گزارشات پروژه های در حال انجام، در این بخش نمایش داده خواهند شد.