پویش مهر را با محرم آغاز کنیم

مدرسه 2 کلاسه شهید پاک نژاد روستای جوغبند ایذه تخریب و بازسازی
0
مدرسه 2 کلاسه شهید پاک نژاد روستای جوغبند ایذه
خوزستان پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم تاریخ بهره برداری: شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
مدرسه 3 کلاسه روستای عبدل آباد تکمیل
0
مدرسه 3 کلاسه روستای عبدل آباد
البرز پویش: پویش مهر را با محرم آغاز کنیم تاریخ بهره برداری: چهار شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹