من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من

مدرسه 1 کلاسه روستای سربیشه بازفت احداث
0
مدرسه 1 کلاسه روستای سربیشه بازفت
چهارمحال وبختیاری پویش: من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
مدرسه 6 کلاسه روستای حاجی بیک نظر آباد البرز احداث
0
مدرسه 6 کلاسه روستای حاجی بیک نظر آباد البرز
البرز پویش: من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
مدرسه ابتدایی شهید فکوری روستای انارک چوار احداث
0
مدرسه ابتدایی شهید فکوری روستای انارک چوار
ایلام مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 5,752,967,964 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,149,266,000 ریال تعداد مشارکت ها: 24883 پویش: من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه روستای قازخلو منطقه گرماب تخریب و بازسازی
0
تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه روستای قازخلو منطقه گرماب
زنجان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 5,400,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 921,949,800 ریال تعداد مشارکت ها: 5295 پویش: من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
تعمیرات و بهسازی 11 مدرسه در 11 منطقه و شهرستان استان سمنان تعمیر و بهسازی
0
مدرسه3کلاسه پویش بانوان روستای امیدیه شهرستان گنبدکاووس احداث
0
مدرسه3کلاسه پویش بانوان روستای امیدیه شهرستان گنبدکاووس
گلستان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 10,000,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,118,292,119 ریال تعداد مشارکت ها: 48535 پویش: من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
مدرسه 1کلاسه نوروز آباد ازنا احداث
0
مدرسه 1کلاسه نوروز آباد ازنا
لرستان مبلغ مورد نیاز برای انجام پروژه: 5,300,000,000 ریال مبلغ جمع آوری شده: 1,439,831,000 ریال تعداد مشارکت ها: 34301 پویش: من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
احداث مدرسه 2 کلاسه روستای قاسم آباد آران و بیدگل احداث
0
احداث مدرسه 2 کلاسه روستای قاسم آباد آران و بیدگل
اصفهان پویش: من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
پروژه  اسحاق آباد زبرخان تخریب و بازسازی
0
پروژه اسحاق آباد زبرخان
خراسان رضوی پویش: من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
احداث مدرسه3کلاسه روستای پلنگی شهرستان دشتستان احداث
0
احداث مدرسه3کلاسه روستای پلنگی شهرستان دشتستان
بوشهر پویش: من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من